17. 11. 2020

stanoviště 1

stanoviště 1.   

ukol: ……….

úkol 2 :    kdo ho pozná ?   ……………… u hrobu A.B.Svojsíka rok 1991