středisková rada

Jako každoročně se v únoru schází všichni členové z řad vedoucích a starších členů na střediskové radě. Prošli jsme činnost za celý rok, seznámili se z hospodařením a naplánovali další rok skautování v Pozlovicích. Budou se pořádat tradiční akce, ale chystá se i spousta nových. Sešli jsme se ve velkém počtu, na naši chatu se Přečíst si víc ostředisková rada[…]