24. 11. 2018

Historie

František Matulík zvaný bratr Blesk poprve viděl skauty když mu bylo 11 .let. Psal se rok 1932.

br. Blesk „Tehdy byl Junák v Luhačovicích a luhačovští skauti chodili přes Pozlovice do lesů nad naší obcí, prohlížet zříceninu hradu Starý Světlov a na kopec Komonec. Zalíbili se mi a já chtěl být také skautem. Jenže to nešlo. Důležité bylo tehdy pasení dobytka, různé hospodářské práce a peněz nebylo. Tak jsem se jenom při pasení dobytka sám na skauta hrál a kde jsem mohl, pídíl po jakékoliv četbě o skautingu. Rád jsem o nedělích chodil do Luhačovic nebo na naši přehradu, když jsem se dověděl, že tam budou vystupovat skauti. Myšlenka být skautem u mne zůstala!

 

Již jako dospělý člověk v r. 1967, kdy v naší republice byla organizace Junák zakázána, ale politická situace se trochu uvolnila, v časopise ABC spisovatel Jaroslav Foglar vedl rubriku Hlídky přírody, pro mladé čtenáře.

Byl zde nábor do nových hlídek, šestičlenných a jeden vedoucí. Já jsem přihlásil moje tři děti, jejich kamarády a hlášení jsme poslali do Prahy. Naše člnnost byla pro mládež zajímavá, přidávali se k nám další zájemci. Místo šesti dětí bylo nás již 15. Když byla v r. 1968 znovu povolilena organizace Junák, jsme se do této organizace přihlásili. Byli jsme jako koedukovaný oddíl přiřazeni do střeciska Luhačovice. Přidávali se k nám stále další zájemci. Již nás bylo dostatek na samostatné středisko, ale politická situace se změnila a v r. 1970 byl Junák opět zrušen.

 

 

 

V činnosti se mohlo pokračovat, ale v obnovené organizaci Pionýr, jako tábornické oddíly. My měli rozestavenou junáckou klubovnu a já měl v ní investováno mnoho vlastních peněz. Bylo nutno klubovnu dodělat. O organizaci Pionýr skautíci neměli zájem vstoupit i mně se to příčilo, ale pokračovali jsme v činnosti dále „po junácku“, s malým počtem malých dětí. — Bylo to u nás zajímavé. My plnili jen to co jsme musili, ale pravá nápln naší činnosti byla jako dříve junácká a tak se k nám znovu přihlašovali další zájemci. Takto jsme byli činni až do léta r. 1974, kdy jsme byli jako nekalý „junácký živel“ rozpuštěni. Náš Inventář byl předán do Luhačovic pionýrům a naše krásná klubovna dána místním svazákům, kteří si jí ale nehleděli a tak chátrala.

Láska ke skautingu v nás zůstala a malinká skupinka nás pokračovala v ilegální činnosti jako oddíl Žlutý kvítek podle Jaroslava Foglara. Z dětí se stala dospívající mládež. Po mnoha jednáních ku konci roku 1977 nám bylo povoleno založit při TJ Sokol Pozlovice turistický oddíl. Sokol nežádal po nás politické papouškování, ale „ukažte co umíte“! A my jsme dokazovali! Brzy se naše řady rozrostly až na 10 členů! Znovu jsme měli oddíly mládeže, zúčastńovali jsme se Turistických závodů, dělala se turistika, zájezdy a náš vlastní dálkový pochod Luhačovským zálesím.

A v této činnosti přišel politický převrat r. 1989 a my se znovu přihlásili do obnovené organizace Junák. Nastala v Pozlovicích znovu pravá junácká činnost. Klubovna nám byla navrácena v dezolátním stavu, znovu jsme ji dali do pořádku.

V roce 2007 jsme oslavili 40 let nepřetržité činnosti skautingu v Pozlovicích.

Nyní je ze mne starý děda, středisko již vedou mladí skauti a já jsem rád, že to u nás klape! V současnosti ve středisku dělám funkci hospodáře, od roku 1991 členem svojsíkova oddílu.“

Bratr Blesk zemřel v neděli 1. srpna 2010 ve věku nedožitých 89 let. My pokračujeme v tom co začal.

V roce 2012 jsme se přejmenovali na Středisko Františka Matulíka Pozlovice.

 

http://www.junak-pozlovice.skauting.cz/   archiv – původní stránky 2007-2018