Tábor Nové Heřminovy 2020

Tábor pirátů 2020 v době kovidové  –  proběhl za mimořádných pandemicko-hygienických podmínek nemajících v táborové historii obdoby!  Za účasti 32 pirátů se vystřídalo 15 vedoucích. V kuchyni jsme měli 3 osvědčené kuchařské dvojice, které vařily pouze speciality hodné Michelinské hvězdy. Hemžilo se to tam piráty, hořely ohně, padlilo se na padlboardech po dravé řece, běhalo se po nocích v lese i po loukách,….  a každy domů vezl jeden kufr plný dojmů a zážitků – minimálně!

 

Zápisy jsou z kronik jednotlivých družin, které si vedou celý tábor.

4.7. sobota

Na tento den se snad těšil každý. První den tábora! To bylo příprav a už je to tady. Když jsme přijeli, tak jsme si vybrali stan a zabydleli jsme se podle našich představ. Pak nás rodiče opustili a nechali na pospas tábora. Po nástupu jsme se rozdělili do týmů a určili rádce. Náš první táboráček se vyvedl. Zpívali jsme a hráli a navštívil nás pirát Kurděj. No a řekl nám o pokladu. První den jsme zakončili s radostí.

Zapsala: Alča Žmolíková

 

 

 

5.7. neděle

Program malých:

Hned po nástupu jsme šli na velkou 2hodinnovou procházku, kde jsme se dívali na okolí Heřminek. Cestou jsme šli vedle bunkrů vojáků a včelích úlů, kde Kačku pichla včela. Když jsme šli zpátky kolem řeky, tam uviděli kluci láhvi. Šli jsme do tábora, kde jsme láhvi otevřeli. Byla v ní nejspíš mapa od Kurděje. Tak jsme se vydali po mapě. Hledali jsme a našli jsme další mapy. Po nich jsme se dnes už ale nevydali. Šli jsme se koupat do řeky, u které jsme předtím našli mapu v láhvi. Tam jsme uviděli „zlaté“ kameny, které jsme vylovili. Večer jsme si zahráli přehazku a byl chechtishop. Tím den skončil.

Zapsala: Emma Podloucká

Program velkých:

Hned ráno po snídani jsme šli prozkoumat okolí. Našli jsme vojenské bunkry. A taky lahev, kterou Kuba vylovil z řeky. Pak jsme se vrátili a po obědě jsme hráli Bang!. Pak jsme šli s Pérákem a pokáceli jsme stromy na topení. Klády jsme pak nechali u řeky. Šli jsme plavat a taky jsme si zaskákali do hlubší části řeky. Pak vedoucí doplavili dřevo do tábora. My jsme mezi tím otevřeli tu láhev. Byla v ní mapa. Šli jsme podle mapy a našli jsme dvě velké mapy. Pak jsme se vrátili a po přehazce jsme šli spát.

Zapsal: Tonda Hřib

 

 

6.7. pondělí

Program malých:

Hned po rozcvičce a snídani jsme odešli do lesa, kde na nás čekala hra „Bitva korábů“, ve které jsme v družince byli přivázaní k sobě a navzdory dalším týmům jsme měli najít a dostat poklad jako první. Vyhrál tým Krabáci. Poklad byl bílý sáček, ve kterém bylo „stříbro“. Jak jsme se vrátili, tak jsme nafoukali paddleboardy a vyrazili na proud. Jak jsme se vrátili, tak jsme odešli pro chvojí, kde jsme si zase zasoutěžili – tentokrát hrou „Ja pane“. Jak jsme se vrátili, uviděli jsme sanitku, která nakládala Alču, která si na paddleboardu poranila nohu. Na nástupu jsme dostali „pirátské peníze“, kterými si zaplatíme cestu po mapě. A tak skončil tento den.

Zapsal: Štěpa Vráblík

Program velkých:

Ráno, po Pérákově rozcvičce, jsme se s Dalim učili stavět trojnožky. V druhém bloku jsme šli hrát Bitvu korábů. A protože jsme byli všichni marní, tak se vedoucí rozhodli hru ukončit a poslat nás do tábora, kde jsme si dali oběd. Po poledním klidu nás Pérák překvapil zprávou, že se projedeme na paddleboardech. To však bylo ukončeno kvůli Alčinému pádu. Pak jsme hráli Koníky  a po dešti byl nástup, BANG! a šli jsme spát.

Bez podpisu autora/autorky

 

7.7. úterý

Program malých:

Po nástupi jsme se šli zapsat na WORKSHOPPING. Mohli jsme si vybrat jen tři z těchto: kutíme se Standou, šplh, modení hygiena, štípáček a Máča RUN. Po WORKSHOPPINGU bylo volno. Potom jsme šli hrát ringo. Učili jsme se ho chytat jednou rukou. Pak jsme se učili hrát přehazku. Měli jsme do toho zapojit i ty nejmenší. Potom začalo pršet. Tak šli světlušky a vlčata ke srubu. Tam jsme hráli hru Česko. Po nástupu byl chechtyšop. Před chcetyšopem jsme psali dopisy. Večer přišel pirát Kurděj. A to byl konec dne.

Zapsala: Domča Máčalová

 

Program velkých:

Celé dopoledne jsme strávili na workshopech, na které jsme se zapsali po nástupu na nástěnce. Měli jsme na výběr od „Máča RUNu“ přes „kutění se Standou“ až po „moderní hygienu“, ale mohli jsme si vybrat pouze 3 workshopy, na které půjdeme. Bohužel byl i omezený počet osob, tudíž se někteří z nás na „Máča RUN“ nestihli zapsat. Jak začal první workshop, tak ti, co se nezapsali na „Máča Run“, byli rádi, že tam nešli, protože to byl podfuk! Pálení cibule do očí při krájení není zrovna příjemná věc. Workshopy v 2. bloku skončily tak rychle, že jsme stihli zvedat těžké váhy J aneb „over head press“. Po obědě pršelo, takže byl ideální čas napsat dopis rodičům a zahrát si pár společenských her. 3. blok utekl rychle jak voda a taky přestalo pršet. Vedoucí napadl skvělý nápad udělat metrové lano z trávy, které mělo co nejdéle udržet kotlík se surovinami na polévku. Čas byl omezený, tudíž jsme měli málo času na přemýšlení, něco jsme spatlali dohromady a přivázali ke kotlíku. Pérák nám postupně dával suroviny do kotlíku. Všem lano z trávy vydrželo, dokud Pérák nezačal dávat do kotlíku závaží. Dvě lana rupla a třetí vydrželo! Konečně jsme se mohli přesunout na vaření polévky. Mohu dodat, že jsme vařili na trojnožce.

Zapsala: Amálka Hřibová – Eima

 

8.7. středa

Program malých:

Hned po nástupu jsme šli na procházku do lesa, kde jsme přelívali rum do skleněných flašek. Jak jsme to udělali, tak jsme zjistili, že nám rum vypil Kurděj. Dal nám za ten rum 3 plíšky, za které jsme si měli vyrobit vlastní mince. Pak jsme šli k altánku a velkému stromu (chráněnému modřínu), kde nám vedoucí řekly, ať si vylosujeme mořskou nemoc. Na papírkách, které jsme si vylosovali, bylo napsané: bez nohou, bez rukou, nevidí, nemůže mluvit. Až jsme se takto vrátili do tábora, tak začalo pršet a šli jsme do srubu a hráli jsme hry.

Zapsala: Zuzka Rajznauerová

 

Program velkých:

Hned po nástupu jsme se vydali na čundr, jelikož se na kolonce „program dne“ objevil nápis Setonův den. Pérák nám pokosil trávu a my už jsme si nějak poradili. Kluci postavili pec a rozdělali oheň. My holky jsme mezitím udělaly špízy. A ty jak byly dobré! Chudák Inka a Eliška, které držely hladovku. Pak nám vedoucí natáhli plachtu a my jsme se natáhli pod ní. Začalo pršet a my jsme byli rádi, že jsme pod plachtou. Udělali jsme maso v Setonově hrnci. Když byla docela tma, tak jsme si povídali o bobrech a pak šli spát.

Zapsala: Alča Žmolíková

 

9.7. čtvrtek

Program malých:

Po snídani jsme šli do lesa. A pak jedna půlka šla na dříví a druhá na kopřivy. Potom jsme opékali špízy. A po výborných špízech jsme rozbalili prasátko. To prasátko jsme zabalili do kopřiv a zakopali jsme ho. A pak jsme šli do tábora. Po poledním klidu jsme šli hrát přehazku. A pak jsme šli zase do lesa a v tom lese jsme hráli hru jménem Čísla. Pak jsme šli spapat prasátko. Opět jsme šli do tábora. A na večeři byly výtečné hamburgery. A pak byl večer, konec dne.

Zapsala: Alička Kubíčková

 

Program velkých:

Ráno jsme došli z čundru a šli jsme na snídani. Po snídani jsme šli hrát přehazku. Potom jsme v lese měli najít 10 papírků s čísly a přitom jsme opisovali kódy z krku nepřátel. A po hraní jsme zvedali mrtvý tah. Večer jsme sbírali smůlu a sekali stromy.

Zapsal: Matěj Hustý

 

10.7. pátek

Program malých:

Po nástupu jsme šli do lesa sbírat chvojí na slibový oheň. Pak bylo velké horko, proto jsme hráli vodní hru, která se hrála takhle: museli jsme mít ešusy plné vody na hlavě, a co nejrychleji jsme museli přenést vodu z lavoru do kýblů. Po poledním klidu byli patnáctky. A pak jsme se šli koupat do řeky a kdo chtěl, mohl jet sám na paddleboardu. Pak bylo ringo a jóga. A pak jsme se učili na slibový oheň. T je konec dne.

Zapsala: Mari Zichová

 

Program velkých:

Ráno jsme se probudili do příjemně teplého dne. Hned ráno jsme šli nahoru do lesa a hráli skupinovou hru na životy a šišky. Naše týmy byly vyrovnané a nakonec to byla přece jen remíza. V druhém bloku jsme sjížděli řeku na paddleboardech a jako na zavolanou nastaly patnáctvky. Jeník se nejenže nechal chytit, ale dokonce i stál, když na něj natírali bláto. A pak se to stalo! Jenda vymyslel geniální útěk. Nebyl přivázaný a tak celý od bláta utekl pryč. Nikdo na něj nechtěl sahat, aby se nezašpinil. Ale to nepočítal s Dodem. Dan ho chytil a nepustil, i když byl taky špinavý. Pak jsme zalezli do řeky. By to mokrý den. Po tom velice fyzicky náročném dni, jakoby to nebylo moc, jsme zvedali činky. Eima nám ukázala své umění. A plni závisti jsme šli spát.

Zapsala: Eliška Přibylová – Elimiro

 

11.7. sobota

Program malých:

Ráno nebyl nástup. Šli jsme do jídelny hrát BING-HO. Potom jsme luštili Morseovu abecedu. Po obědě jsme hráli lavičku a ještě BANG!. Pak byla party. Pak byla večerka.

Bez podpisu autora/autorky J

 

Program velkých:

Ráno byla velká zima a pršelo, ale i přes to jsme byli veselí. Po výtečné snídani jsme šli hrát BING-HO a jako vždy se pár lidí zadlužilo. Našli se taky vítězové. Odpoledne se hrála hra na přemýšlení, při které naše družinka skončila druhá ze tří. Na nástupu, jelikož skautka Inka měla narozeniny, tak jsme jí přáli. Večer nás vedoucí překvapili něčím nepopsatelným: obří narozeninovou párty v jídelně. Hrála tam spousta super muziky, moc jsme si to užili. Pak byla typická večerka a v noci některým dětem popsali vedoucí obličej.

Zapsal: Domča Rajznauer – Fenistil

12.7.neděle

 

Program malých:

Po nástupu jsme šli do lesa na lesní plody do čaje. Do čaje jsme dali: jahody, jahodové listy, maliny, malinové listy, kopřivy, bezový květ, jitrocel. Čaj byl výborný. Náš byl nejlepší. Po obědě byl návštěvní den. Rodiče děckám dovezli kokina. Já jsem byla s tátou na poháru. A to byl konec dne.

Zapsala: Terka Nakládalová

 

Program velkých:

Dnes v dopoledním programu jsme byli na výletě u památného modřínu. Po cestě jsme plnili úkoly jako: dřepy, zapalování ohně nebo pantomima. Pak jsme došli do tábora, dali jsme si oběd a dojeli rodiče. Pak už se nic zvláštního nestalo.

Zapsal: Jéňa Sikora – Louis

13.7pondělí

Program malých:

Po nástupu jsme šli stavět bunkry. V našem týmu byla vedoucí Marge. Za úkol bylo postavit bunkry, které musely být velké jako jeden tým. Ještě jsme měli za úkol to vydekorovat a sesbírat papírky s naším jménem od jiných družstev. Pak jsme měli zdravovědu. Naučili jsme se pár nových i starých věcí. Šli jsme se sprchovat a hráli jsme přehazku. Potom byl slibový oheň.

Zapsal: Kikin Kováč

 

Program velkých:

Ráno začalo tak jak normálně. Před svačinou jsme si zahráli ringo, které jsme vyhráli (i když jsme byli dva). Po svačině jsme s Pérákem drželi klacek se závažím. Úkolem bylo vydržet co nejdéle. To jsme taky vyhráli. Následně jsme (už na jednotlivce) běželi uzlovací trať, která se skládala ze 6 uzlů. Odpoledne jsme šli nahoru do lesa a hráli naši „oblíbenou“ hru. A to že jsme běhali po lese, sbírali papírky a přitom nás vedoucí strefovali šiškami. No, všichni asi víme, že jsme hru nehráli poprvé, ani naposled. Trojitou šifru jsme rozluštili jako první a běželi k muzeu kde už na nás čekali pirát pointy. Po nástupu proběhly poslední přípravy na slibový oheň. Ten proběhl tak, jak měl. Až na zádrhel na začátku, když asi čtvrtka tábora včetně Dejva nevěděla, jestli je to nácvik nebo už na ostro. A to byl celkem problém, jelikož nám Dejv zapaloval louče. Po slibáku ti, co chtěli, seděli u ohně a ostatní šli spát.

Zapsal: Kuba Bartončík

 

 

14.7.úterý

Program malých:

Ráno po nástupu jsme šli na menší výlet do přírody, a jak jsme se vrátili nad tábor, tak jsme hráli hru, že vedoucí jsou mořské panny a Dejv byl Aquaman. My jsme měli tři životy. Přitom jsme pašovali papírky max. po pěti a ty jsme museli proprašovat k Alči, která seděla na vrchu kopce. A přitom, jak jsme pašovali papírky, tak nás vedoucí chytali. Když nás chytili, tak jsme jim museli dát všechny papírky a jít si pro další a odebral se nám život. Po lese pobíhal Aquaman. Toho když jsme chytili, tak jsme museli splnit jeden úkol. Když jsme ho splnili, dostali jsme jeden život navíc. Kdo neměl žádný život, ten si sedl a do konce nehrál. Potom jsme vařili burtguláš a po večeři byl táborák. Tím den skončil.

Zapsal: Vojta Kolář

 

Program velkých:

První dva bloky jsme měli zdravovědu. Měli jsme 3 stanoviště: Na prvním jsme si povídali o bezvědomí. Na druhém o volání na 155. A na třetím o menších poraněních. Na ukončení bloku jsme si šli zahrát lagory. Po obědě jsme šli k řece dělat lanovku. Nakonec se nám to povedlo a šli jsme do tábora. V osobním volnu se zjistilo, že se zasekla vlajka na stožáru. Po večerce jsme šli spát.

Zapsal: Tadeáš Máčala – Karel

15.7. středa

Program malých:

Po rozcvičce jsme šli vázat uzly. Každý se naučil dračák, ambulák a loďák. Hned poté proběhl závod v uzlech. Potom jsme se vydali hrát hru, kterou vymyslel Kikin. Jenže hned po začátku Kikina píchla včela, takže jsme Kikin’s game nedohráli. Poté jsme šli na paddleboardy a každému se to líbilo. Po večerním nástupu se snad každý těšil na chechtyshop. A když už jsme se chystali na spaní, vedoucí Alča nám řekla, že si dáme noční hru. Hra spočívala v tom, že jsme se museli plížit k majáku, aniž by na nás posvítil. A když jsme maják chytli, tak jsme získali flašku s rumem.

Zapsala: Bea Rajznauerová

 

Program velkých:

Ráno jsme dokončili zdravovědu, kterou jsme včera nestihli. Dokončili jsme také hrazdu a mezitím si zkoušeli zdravovědu v praxi. Ve sprše ležela Dee v bezvědomí a my jsme jí museli poskytnout první pomoc. Následně nám Pérák vysvětloval, jak bychom měli sedět, abychom udrželi naše kyčle a kotníky v dobrém stavu. Odpoledne jsme jezdili slalom na paddleboardech proti proudu řeky. Po svačině jsme šli k řece, kde jsme chodili po natažené lajně jako provazochodci. Po večerním nástupu nás svolali a šli jsme na noční bojovku. Museli jsme se doplížit k majáku. Potom jsme šli k mostku, kde jsme zaslechli, jak se piráti radují, že našli náš poklad. Poklad jsme získali zpět a vrátili jsme se do tábora.

Zapsala: Inka Hrabinová

 

16.7. čtvrtek

Program malých:

Po snídani jsme hráli kvíz. A pak jsme hráli hru Miminko. A byli jsme poslepu! Po obědě jsme hráli hru Městečko Palermo. Vrahové byli Vojta K. a Dejv. Katany byl Kikin. A večer bylo kolo štěstí a věštírna. A to byl konec dne.

Zapsala: Terezka Nakládalová.

 

Program velkých:

Hned, když jsme se probudili a posnídali, odešla Eliška plnit poslední úkol ze Tří orlích per. Bohužel měla tu smůlu, že pršelo. My ostatní jsme šli první blok na dřevo a pak ho zpracovávali. V druhé, bloku jsme se přitahovali na hrazdě a Pérák nám k tomu vysvětloval, proč je to dobré pro tělo a cvičení. Po obědě byl polední klid a začalo pršet. A tak jsme šli po zavolání „Konec poledního klidu!!!“ do bílého stanu hrát Elektriku. Šlo o to, že když se na minci objevila panna, museli jsme zmáčknout ruku člověku, co seděl vedle nás. Potom jsme šli po družinkách luštit kvíz a pak přestalo pršet, zrovna když jsme šli spát. Ach joo.

Zapsala: Kačka Tůmová

 

17.7. pátek

Páteční dopoledne se neslo v duchu hledání pokladu, který po překonání různých úkolů získaly všechny družinky. Odpoledne si dobrovolníci a dobrovolnice nacvičili scénky a další vystoupení, kterými jsme zakončili odpoledne. Po setmění jsme si udělali závěrečný oheň, u kterého jsme vyhlásili výsledky celotáborového bodování v různých kategoriích. Nakonec jsme si u kytary zazpívali pár písniček a naposled se zakutali do spacáků a užili si poslední táborovou noc.

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *